Autobusy elektryczne dla Poznania

piątek, 25 październik 2019,

W ramach projektu Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 planowany jest zakup 15 przegubowych autobusów elektrycznych. Dodatkowo do końca lutego 2020 roku marka Solaris dostarczy 6 pojazdów elektrycznych standardowej długości. Pojazdy zostaną wyposażone w baterie Solaris High Power i będą mogły być ładowane zarówno przez pantograf, jak i złącze typu plug-in.

 

W środę, 23 października do zajezdni przy ulicy Warszawskiej dotarł pierwszy elektryczny autobus marki Solaris. 


Fot. MPK

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)