Wiadukty kolejowe Goleńska/Lutycka

środa, 02 październik 2019,

W połowie 2021 roku ma być gotowa dokumentacja projektowa dla budowy wiaduktów drogowych w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej nad linią kolejową nr 354. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni projektanta bezkolizyjnych skrzyżowań z tą linią kolejową łączącą Poznań z Piłą oraz towarzyszącego im niezbędnego układu drogowego.


Źródło: PIM

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)