Linki

Nazwa i dane kontaktowe instytucji Strona internetowa LOGO

Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
II piętro, sekretariat pokój 213, telefon 61 878-55-41, 61 878-58-64
gkm@um.poznan.pl

www.um.poznan.pl POZNAN NOWY LOGOTYP.JPG
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
www.zdm.poznan.pl ZDM2 
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59
60-770 Poznań
tel. 61 834 61 26 (Biuro Obsługi Klienta)
tel. 61 834 61 46 (Sekretariat)
fax. 61 834 61 37 lub 61 834 61 47
sekretariat@ztm.poznan.pl
www.ztm.poznan.pl  Ztm
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
60-244 Poznań
ul. Głogowska 131/133
tel. 61 839 60 00 (centrala)
fax 61 839 60 09
sekretariat@mpk.poznan.pl
www.mpk.poznan.pl mpk logo kwadrat2

 

 

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)