PLAN TRANSPORTOWY MIASTA POZNANIA 2014-2025

Prezentujemy poniżej PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014 - 2025, uwzględniający głosy mieszkańców i organizacji pozarządowych, zebrane podczas II etapu konsultacji społecznych. Dokument w tym kształcie został uchwalony przez Radę Miasta Poznania.

Dziękujemy Państwu za współpracę podczas tworzenia Planu transportowego.

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)