Podsumowanie konsultacji społecznych

Serdecznie dziekujemy za udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej", które odbyły się w 3 turach:
  • Spotkania konsultacyjne - czerwiec i lipiec 2013 (pięć spotkań: 18, 20, 21, 24, 27 czerwca 2013 roku) – opinie spływały do końca lipca 2013),
  • Konsultacje społeczne Etap I - od 13 listopada do 3 grudnia 2013 roku,
  • Konsultacje społeczne Etap II - od 22 stycznia do 4 lutego 2014 roku.

Wypełniając kwestionariusz konsultacyjny można było wyrazić swoje opinie na tematy związane z preferencjami transportowymi, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w zakresie transportu publicznego oraz wskazać zmiany i usprawnienia,  w tym inwestycje transportowe, które Państwa  zdaniem poprawią poruszanie się po terenie naszego miasta i całej aglomeracji. Utworzona została również specjalna platforma konsultacyjna.

Zgłoszone przez mieszkańców Aglomeracji Poznańsiej pomysły dotyczące rozwiązań w komunikacji publicznej zostały zebrane i przekazane autorom planu transportowego. W wyniku tych prac powstał projekt dokumentu pn: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Poznania (zamieszczony w jednej z głównych zakładek strony plantap), który zostanie zaprezentowany celem uchwalenia do Rady Miasta Poznania.
Informacje o przebiegu konsultacji można również znaleźć na stronie Miasta Poznania w zakładce Konsultacje społeczne.
Dziekujemy na Państwa aktywny udział i liczymy na dalszą współpracę!

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)