RAPORT Z BADAŃ - I etap Planu transportowego

Zakończył się I etap prac nad projektem "Badania i opracowanie Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej", którego efektem jest raport z wykonanych pomiarów i badań w zakresie m. in. korzystania z komunikacji zbiorowej, motywacji podróży mieszkańców aglomeracji, opinii mieszkańców na temat transportu publicznego, powodów wyboru  środka transportu. Poniżej zamieszczono pełne opracowanie I etapu prac:

Dokument: "Badania i opracowanie Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej - etap I"

Oprócz tekstu podstawowego w skład opracowania wchodzą arkusze podsumowujące kolejne części badań i pomiarów:

Projekt "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013)